Telefon, e-mail

IMMODUS Zrt.

IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely címe: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Telefon: +36-1-700-7070

E-mail cím: immodus@immodus-zrt.hu